KINESISK MEDICIN


TCM står för Traditional Chinese Medicine.

Det är ett samlingsnamn för en rad behandlingsmetoder men också för en filosofi. Synsättet på människan är holistiskt. Kropp och själ är ett och påverkar varandra intimt. Om obalans av någon anledning råder uppstår ohälsa.


Ursprunget till teorin bakom TCM (Traditional Chinese Medicine) är försvunnen i förhistorien innan skrivkonsten var uppfunnen. Det skrivna språket uppstod i Kina under Shangdynastin (Yindynastin) omkring 1766 före vår tideräkning. Det som skrivits om medicinen under denna tid har bakom sig en historia på mer än två tusen år. De antika verken som åsyftas i förhistorisk tid, är numera förlorade och anses som "legendariska".


Akupunkturens ursprung är alltså inte helt klarlagt. En aktuell teori om hur akupunkturpunkter upptäcktes kan spåras tillbaka till stenåldern. Man tror att stenknivar och skarpa verktyg användes för att lindra smärta och sjukdomar. Ofta användes dessa bara för primitiva operationer, men det är tänkbart att patienter kan ha noterat känslor eller förändringar i andra delar av kroppen efter behandling med dessa "nålar". Senare ersattes dessa nålar med ben eller bambu.

I Egyptens pyramider har man funnit beskrivningar av såväl akupunktur som värmebehandling och koppning.

Ismannen, Ötzi, som återfanns i Alperna visade sig ha meridianernas förlopp tatuerade.


Akupunkturen är en av de äldsta medicinska traditioner som lever kvar i sin ursprungliga form. Styrkan i TCM är att all behandling är baserad på en individuell behandlingsplan.

Så – om två personer söker hjälp för samma slags problem kan behandlingen se olika ut beroende på att grundorsaken inte är densamma trots att symtomen är likadana.

TCM-akupunktörer uppnår mycket goda resultat vid behandling utan att orsaka skadliga biverkningar.


Strävan i behandling är att hitta grundorsaken (BEN=rot) till symtomen (BIAO=grenar) och behandla denna.

I TCM igår bland annat akupunktur, moxabehandling, koppning, behandling med örter, olika massageformer, Qi-gong och Gua Sha.


TCM är en kraftfull och på samma gång väldigt subtil och sofistikerad helhetsmedicin med fokus på att återställa balansen mellan kroppens egna funktioner och därmed kroppens egen förmåga till självläkning.

Holistisk akupunktur

Copyright © Alla rättigheter förbehållna